17 May, 2008

"Ma atragea nu atit arta, cat viata de artist, cu toata fantezia, libertatea personala pe care mi le imaginam. Am vrut cu orice chip sa scap de o viata monotona"

(c) Pierre Bonnard

No comments:

Post a Comment